Fishing Lapland
logo
Kalastus

Kalastusluvat ja -säännöt

Kalastettaessa Suomessa, on kalastajalla oltava voimassa asianmukaiset luvat ja hänen tulee noudattaa kullekin vesialueelle säädettyjä kalastus-sääntöjä. Hyviin tapoihin kuuluu huolehtia edellämainittujen asioiden olevan kunnossa ja edellyttää niiden noudattamista myös muilta kalastusretkeen osallistuvilta. Luonnon kunnioittaminen ja siitä huolehtiminenn on jokaisen kalastajan velvollisuus. 

Kalastus Suomessa perustuu yleiskalastusoikeuksiin, jotka ovat verrattavissa jokaisen oikeuksiin. Yleiskalastusoikeuden nojalla jokaisella on oikeus pilkkiä, onkia yhdellä vavalla ja koukulla ilman viehettä sekä kalastaa silakkaa. Yleiskalastusoikeudet eivät koske vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, eivätkä niitä vesialueita, joilla kalastaminen on muusta syystä kielletty.  

Kaikkien 18–64 vuotiaiden viehekalastusta harjoittavien henkilöiden on maksettava kalastonhoitomaksu Suomen valtiolle. Kalastonhoitomaksun suorittaneet henkilöt saavat kalastaa yhdellä vavalla lähes koko maassa. 

Valtion vesialueilla ja erikoisalueilla kalastamiseen tarvitaan erityinen kalastuslupa. Pyydysten käyttämiseen, useammalla vavalla kalastamiseen ja rapujen pyyntiin valtion vesialueilla tarvitaan myös erillinen lupa. Metsähallitus myöntää nämä luvat.

Väylällä kalastaminen vaatii oman kalastuslupansa yhteislupa-alueelle.

Useat eri viranomaiset (poliisi, rajavartiolaitos, kalastusviranomaiset, tullivirkamiehet) valvovat kalastusta osana virallisia tehtäviään. ELY-keskusten hyväksymillä koulutetuilla kalastusviranomaisilla on myös oikeus harjoittaa kalastuksenvalvontaa kalastuslain mukaisesti.